RAPORT: Rynek produktów i usług fryzjerskich w Polsce 2021 (pdf)

4293,00 

Badanie zostało przeprowadzone w maju 2021, objęło 473 salony fryzjerskie w całej Polsce. W raporcie porównanie z edycją z 2014 roku oraz 2017/2018, co pozwala na obserwację pewnych trendów w czasie. Raport został wzbogacony o nowe elementy w stosunku do poprzednich edycji.

Objętość: 87 stron, 81 tabel i wykresów.
Raport został przygotowany przez Zespół Niezależnych Ekspertów Beauty Business Partner Sp. z o.o., niezwiązanych z żadną marką, ani firmą producencko-dystrybutorską.

Cena raportu 3490 zł + 23% VAT

SKU: EPRF-01-2021-001 Kategorie: ,

SPIS TREŚCI I WYKRESÓW

SPIS TREŚCI
I. Cel i obszar badań 4
II. Metodologia badań 5
II.1. Metody badawcze 5
II.2. Charakterystyka grupy badanej 5
III. Ogólna charakterystyka salonów fryzjerskich w Polsce 7
III.1. Klasyfikacja branży fryzjerskiej 7
III.2. Wielkość rynku branży fryzjerskiej 8
III.3. Typy salonów fryzjerskich ogółem i w województwach 10
III.4. Staż działania salonów fryzjerskich ogółem i w województwach 11
IV. Wpływ pandemii na branżę fryzjerską 12
IV.1 Zmiany w zatrudnieniu 13
IV.2. Spadek obrotów w 2021 r w stosunku do 2019 r. 14
IV.3. Nowa polityka cenowa 18
IV.4. Niestandardowe działania i nowe usługi 20
IV.5. Odsprzedaż kosmetyków 21
IV.6. Targi i konferencje online 23
V. Dostępność i ceny wybranych usług fryzjerskich w roku 2021 25
V.1. Strzyżenie i modelowanie włosów 25
V.2. Farbowanie włosów 29
V.3. Pielęgnacja włosów 32
V.4. Keratynowe prostowanie włosów 35
V.5. Trwała ondulacja 39
V.6. Przedłużanie włosów 42
V.7. Zbiorcze porównanie oferty cenowej roku 2021 z rokiem 2017 45
VI. Marki profesjonalne produktów fryzjerskich 46
VI.1. Popularność marek w salonach fryzjerskich w roku 2021 46
VI.2. Porównanie popularności marek z rokiem 2014 i 2017 47
VI.3. Popularność marek do koloryzacji w roku 2021 50
VI.4. Popularność marek do stylizacji włosów w roku 2021 51
VI.5. Popularność marek oferujących sprzęt w 2021 roku 51
VI.6. Marki trychologiczne 52
VII. Marketing, promocja, informacja 57
VII.1. Działania marketingowo-promocyjne w branży fryzjerskiej 57
VII.2. Imprezy branżowe w Polsce 60
VII.3. Czasopisma 63
VII.4. Portale 65
VIII. Sieci franczyzowe w branży fryzjerskiej 67
IX. Edukacja i szkolenia w sektorze fryzjerskim 69
IX.1 Edukacja 69
IX.2 Szkolenia 70
IX.3.Podnoszenie kwalifikacji w czasie pandemii 76
X. Podsumowanie i wnioski z badań własnych 77
XI. Światowe trendy w sprzedaży produktów i usług 80
XI.1. Po pierwsze pielęgnacja i zdrowie 80
XI.2. Ekologia i zwrot ku naturze 81
XI.3. Vegan i cruelty free 81
XI.4. Minimalizm kosmetyczny 82
XI.5. Wellness 82
XI.6. Self-treatment 83
XII. Spis wykresów i tabel 84
XIII. Bibliografia 87

SPIS WYKRESÓW I TABEL
Tab.1. Ilość salonów fryzjerskich biorących udział w badaniu z podziałem na województwa 6
Tab.2. Kody PKWiU dla usług fryzjerskich 7
Tab.3. Porównanie ilości salonów fryzjerskich w roku 2021 w stosunku do roku 2017 8
Tab.4. Ilość salonów fryzjerskich przypadających na 10 tys. mieszkańców danego województwa 9
Wyk.1. Łączna liczba stanowisk znajdujących się w salonie w podziale na województwa 11
Wyk.2. Gabinety pod względem stażu istnienia w podziale na województwa 12
Wyk.3. Liczba osób zatrudnionych w salonach w podziale na województwa 13
Wyk.4. Czy i o ile % firma zmniejszyła ilość zatrudnienia ze względu na pandemię COVID w 2020
roku w podziale na województwa 14
Wyk.5. Przychody salonów w ciągu ostatnich 3 lat (2018 – 2020) w podziale na województwa 15
Wyk.6. Przychody salonów w ciągu ostatnich trzech lat (2018-2020) 15
Wyk.7. Spadek obrotów salonów w 2020 roku w podziale na województwa 16
Wyk.8. Spadek obrotów salonów w 2020 r. 16
Wyk.9. Czynniki hamujące rozwój salonów 17
Wyk.10. Średni miesięczny obrót w salonach w 2020 r. w podziale na województwa 18
Wyk.11. Zmiana cen świadczonych usług ze względu na pandemię w podziale na województwa 19
Wyk.12. Procent gabinetów, w których podniesiono ceny ze względu na pandemię 19
Wyk.13. Salony, które podjęły niestandardowe działania w trakcie pandemii 20
Wyk.14. Nowe usługi oferowane w trakcie pandemii 20
Wyk.15. Odsprzedaż kosmetyków w salonie w ostatnich 3 latach 21
Wyk.16. Procentowy wzrost obrotów ze sprzedaży kosmetyków w salonach w podziale na województwa 22
Wyk.17. Czy odsprzedaż kosmetyków w salonie wzrosła w wyniku pandemii 23
Wyk.18. Popularność wydarzeń branżowych online 24
Wyk.19. Dostępność usługi strzyżenia i modelowania w salonach w podziale na województwa 25
Wyk.20. Przedziały cenowe za usługę strzyżenia z modelowaniem w roku 2021 w podziale na województwa 26
Wyk.21. Przedziały cenowe za usługę strzyżenia z modelowaniem w roku 2017 w podziale na województwa 27
Wyk.22. Średnia ważona z uśrednionych przedziałów cenowych dla usługi strzyżenie z modelowaniem w roku 2021 w podziale na województwa 27
Wyk.23. Średnia ważona cen za usługę strzyżenia z modelowaniem w roku 2017 w podziale na województwa 28
Wyk.24. Dostępność usługi farbowania włosów w salonach w podziale na województwa 29
Wyk.25. Przedział cenowy za usługę farbowania włosów w roku 2021 w podziale na województwa 30
Wyk.26. Przedziały cenowe za usługę farbowania włosów w roku 2017 w podziale na województwa 30
Wyk.27. Średnia ważona cen za usługę farbowania w roku 2021 w podziale na województwa 31
Wyk.28. Średnia ważona cen dla usługi farbowania w roku 2017 w podziale na województwa 31
Wyk. 29. Dostępność usługi pielęgnacji w salonach w podziale na województwa 32
Wyk.30. Przedział cenowy za usługę pielęgnacji włosów w roku 2021 w podziale na województwa 33
Wyk.31. Przedział cenowy za usługę pielęgnacji włosów w roku 2017 w podziale na województwa 33
Wyk.32. Średnia ważona cen za usługę pielęgnacji włosów w roku 2021 w podziale na województwa 34
Wyk.33. Średnia ważona cen za usługę pielęgnacji włosów w roku 2017 w podziale na województwa 35
Wyk.34. Dostępność usługi prostowania włosów w salonach w Polsce 35
Wyk.35. Dostępność usługi prostowania włosów w podziale na województwa 36
Wyk.36. Przedziały cenowe za usługę keratynowego prostowania włosów w roku 2021 w podziale na województwa 37
Wyk.37. Przedziały cenowe za usługę keratynowego prostowania włosów w roku 2017 w podziale na województwa 37
Wyk.38. Średnia ważona cen zabiegu keratynowego prostowania włosów w 2021 roku w podziale na województwa 38
Wyk.39. Średnia ważona cen za usługę keratynowego prostowania włosów w 2017 roku w podziale na województwa 38
Wyk.40. Dostępność usługi trwałej ondulacji w salonach w Polsce 39
Wyk.41.Dostępnośc usługi trwałej ondulacji w salonach w podziale na województwa 39
Wyk.42. Przedziały cenowe usługi trwałej ondulacji w 2021 roku w podziale na województwa 40
Wyk.43. Przedziały cenowe usługi trwałej ondulacji w 2017 roku w podziale na województwa 41
Wyk.44. Średnia ważona cen dla usługi trwałej ondulacji w 2021 roku w podziale na województwa 41
Wyk.45. Średnia ważona cen dla usługi trwałej ondulacji w 2017 roku w podziale na województwa 42
Wyk.46. Dostępność usługi przedłużania włosów w salonach w Polsce 42
Wyk.47. Dostępność usługi przedłużania włosów w salonach w podziale na województwa 43
Wyk.48. Przedziały cenowe usługi przedłużania włosów w 2021 roku w podziale na województwa 44
Wyk.49. Średnia ważona cen dla usługi przedłużania włosów w podziale na województwa 44
Tab.5. Porównanie cen minimalnych i maksymalnych za usługi fryzjerskie w kraju (2017 vs. 2021) 45
Wyk.50. Popularność marek profesjonalnych w gabinetach w 2021 roku 46
Tab.6. Porównanie popularności marek produktów fryzjerskich w latach 2021, 2017 i 2014 48
Wyk.51. Marki do koloryzacji najczęściej stosowane w salonach 50
Wyk.52. Marki do stylizacji najczęściej stosowane w salonach 51
Wyk.53. Marki sprzętowe najczęściej wykorzystywane w salonach 51
Tab.7. Marki trychologiczne dostępne w Polsce 53
Wyk.54. Rodzaje trychologicznych procedur zabiegowych w salonach fryzjerskich 54
Wyk.55. Rodzaje zabiegów trychologicznych wykonywanych w salonach fryzjerskich 55
Wyk.56. Popularność marek trychologicznych oferowanych w gabinetach fryzjerskich 56
Wyk.57. Najpopularniejsze programy do zarządzania salonem 58
Wyk.58. Procent salonów korzystających z programów do zarządzania gabinetem 58
Wyk.59. Procentowy rozkład salonów korzystających z oprogramowania do zarządzania salonem wg województw 59
Wyk.60. Czy planuje Pan/i wziąć udział (jeśli się odbędą) w tegorocznych targach 60
Wyk.61. W jakich tegorocznych targach planuje Pan/i wziąć udział 61
Wyk.62. Co skłoniłoby Pana/ią do wzięcia udziału w spotkaniu branżowym 62
Wyk.63. Jaki poziom ceny jest dla Pana/i akceptowalny 62
Wyk. 64. Popularność form spotkań branżowych 63
Wyk.65. Dostępność czasopism branżowych w salonie 64
Wyk.66. Które z czasopism ceni Pan/i najwyżej 64
Wyk.67. Najbardziej popularne treści w czasopismach branżowych 65
Wyk.68. Z jakich portali branżowych Pan/i korzysta 66
Tab.8. Największe sieci franczyzowe w Polsce 67
Wyk.69. W jakiego typu szkoleniach najczęściej uczestniczy personel 71
Wyk.70. Salony organizujące szkolenia dla pracowników innych salonów w podziale na województwa 72
Wyk.71. Jak często personel uczestniczy w szkoleniach poszerzających wiedzę i umiejętności 73
Wyk.72. Szkolenia, których brakuje na rynku 74
Wyk.73. Firmy, których szkolenia oceniane są najwyżej 75