Kontakt telefoniczny i mailowy:

Ewa Cesarz
tel. 601 620 455*
e.cesarz@artofbeauty.com.pl

*Koszt połączenia telefonicznego zgodnie ze stawkami operatora

Dane spółki:

Beauty Business Partner SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres korespondencyjny:
ul. Trakt Lubelski 40c, 04-870 Warszawa

NIP: 9522055186, Regon: 141559330

Sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki:
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Czerniakowska 100, 00 – 454 Warszawa

Wysokość kapitału zakładowego:
50 000,00 zł, opłacony w 100%