Właścielem sklepu internetowego jest:


Beauty Business Partner SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres korespondencyjny: 
ul. Trakt Lubelski 40c, 04-870 Warszawa

NIP, 9522055186, Regon 141559330

KRS, 0000313061

Sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki:
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Czerniakowska 100, 00 – 454 Warszawa 

Wysokość kapitału zakładowego:
50 000,00 zł, opłacony w 100%