RAPORT: Rynek produktów i usług fryzjerskich w Polsce 2024 (pdf)

4723,00 

czwarta edycja

Raport został opracowany na podstawie badań przeprowadzonych w grudniu 2023 i styczniu 2024. Jego głównym celem jest analiza rynku produktów i usług fryzjerskich, głównych trendów i tendencji w branży fryzjerskiej, rozwoju świadomości ekologicznej, zmian w preferencjach konsumentów i ich wpływu na kierunki rozwoju branży. Raport pozwala na śledzenie tendencji na przestrzeni lat, ponieważ jest to już 4 edycja.

Podstawowe obszary badawcze to:

  • Ogólna charakterystyka salonów fryzjerskich w Polsce
  • Zakres, dostępność i ceny wybranych usług fryzjerskich
  • Przegląd najczęściej wybieranych marek profesjonalnych
  • Sektor promocji i marketingu, edukacji i informacji w branży fryzjerskiej.

Dzięki informacjom zawartym w niniejszym raporcie każdy profesjonalista związany z branżą fryzjerską otrzyma pogląd na to, jak kształtują się zmiany na rynku. Duża grupa badawcza daje gwarancję, że obraz ten jest wiarygodny i aktualny. Daje to możliwość poglądu całościowego jak i szansę przyjrzenia się statystykom w danym województwie.

Raport został wzbogacony o nowe elementy w stosunku do poprzednich edycji:

  • Popularność marek w salonach fryzjerskich w roku 2023 r. w podziale na województwa
  • Charakterystyka 10 najpopularniejszych marek w Polsce w 2023 r. w podziale na województwa
  • Systemy rezerwacyjne.

Objętość: 95 stron
Liczba tabel: 14
Liczba wykresów: 73

Raport został przygotowany przez Zespół Niezależnych Ekspertów Beauty Business Partner Sp. z o.o., niezwiązanych z żadną marką, ani firmą producencko-dystrybutorską.

Cena raportu: 3840 zł + 23% VAT

Powyższy plik dostarczany jest w formacie PDF. By móc z niego skorzystać wymagane jest posiadanie na danym urządzeniu, programu do otwierania plików PDF np. Adobe Reader (https://get.adobe.com/pl/reader/). Uzyskanie dostępu do treści pliku możliwe jest także za pomocą przeglądarki internetowej np. Google Chrome (https://www.google.com/intl/pl_pl/chrome/). Nie wszystkie urządzenia posiadają w standardzie możliwość uruchomiania plików tego typu – przed dokonaniem zakupu należy sprawdzić czy urządzenie posiada taką funkcję.

SKU: EPRF-01-2024 Kategorie: ,

SPIS TREŚCI I WYKRESÓW

SPIS TREŚCI
I. Cel i obszar badań – 5
II. Metodologia badań – 6
1. Metody badawcze – 6
2. Charakterystyka grupy badanej – 7
III. Ogólna charakterystyka salonów fryzjerskich w Polsce – 8
1. Klasyfikacja branży fryzjerskiej – 8
2. Wielkość rynku branży fryzjerskiej – 9
3. Typy salonów fryzjerskich ogółem i w województwach – 11
4. Staż działania salonów fryzjerskich – 14
IV. Dostępność i ceny wybranych usług fryzjerskich w roku 2023 – 18
1. Strzyżenie i modelowanie włosów – 18
a. Ceny za strzyżenie męskie na świecie – 19 – NOWOŚĆ W RAPORCIE
b. Przedziały cenowe za usługę strzyżenia z modelowaniem w Polsce w 2023 r. – 19
c. Przedziały cenowe za usługę strzyżenia z modelowaniem w roku 2023 w podziale na
województwa – 20
d. Strzyżenia z modelowaniem w salonach w Polsce – porównanie roku 2023 z rokiem 2021 – 21
e. Średnia ważona cena za usługę strzyżenia z modelowaniem w 2023 r. w podziale na
województwa – 22
f. Średnia ważona cena za usługę strzyżenia z modelowaniem w podziale na województwa –
porównanie roku 2023 z rokiem 2021 – 22
2. Farbowanie włosów – 24
a. Przedziały cenowe za usługę farbowania włosów w Polsce w 2023 r. – 24
b. Przedział cenowy za usługę farbowania włosów w roku 2023 w podziale na województwa – 25
c. Farbowanie włosów w salonach w Polsce – porównanie roku 2023 z rokiem 2021 – 26
d. Średnia ważona cen za usługę farbowania w roku 2023 w podziale na województwa – 26
e. Średnia ważona cena za usługę farbowania w podziale na województwa – porównanie roku 2023
z rokiem 2021 – 27
3. Pielęgnacja włosów – 28
a. Przedziały cenowe za usługę pielęgnacji włosów w salonach w Polsce 2023 r. – 29
b. Przedział cenowy za usługę pielęgnacji włosów w roku 2023 w podziale na województwa – 30
c. Pielęgnacja włosów w salonach w Polsce – porównanie roku 2023 z rokiem 2021 – 31
d. Średnia ważona cen za usługę pielęgnacji włosów w roku 2023 w podziale na województwa – 32
e. Średnia ważona cena za usługę pielęgnacji w podziale na województwa – porównanie roku
2023 z rokiem 2021 – 32
4. Keratynowe prostowanie włosów – 33
a. Dostępność usługi prostowania włosów w salonach w Polsce w 2023 r. – 34
b. Dostępność usługi prostowania włosów w salonach w Polsce w 2021 r. – 34
c. Dostępność usługi prostowania włosów w podziale na województwa w 2023 r. – 35
d. Porównanie dostępności usługi prostowania włosów w salonach w podziale na województwa
między rokiem 2021 i 2023 – 35
e. Przedziały cenowe za usługę keratynowego prostowania włosów w salonach w Polsce w 2023 r. – 36
f. Przedziały cenowe za usługę keratynowego prostowania włosów w roku 2023 w podziale na
województwa – 37
g. Keratynowe prostowanie włosów w salonach w Polsce – porównanie roku 2023 z rokiem 2021 – 38
h. Średnia ważona cen zabiegu keratynowego prostowania włosów w 2023 roku w podziale na
województwa – 38
i. Średnia ważona cena za usługę keratynowego prostowania włosów w podziale na województwa –
porównanie roku 2023 z rokiem 2021 – 39
5. Trwała ondulacja – 40
a. Dostępność usługi trwałej ondulacji w salonach w Polsce w 2023 r. – 41
b. Dostępność usługi trwałej ondulacji w salonach w Polsce w 2021 r. – 41
c. Dostępność usługi trwałej ondulacji w salonach w podziale na województwa w 2023 r. – 42
d. Porównanie dostępności usługi trwałej ondulacji w salonach w podziale na województwa między
rokiem 2021 i 2023 – 42
e. Przedziały cenowe za usługę trwałej ondulacji w salonach w Polsce 2023 r. – 43
f. Przedziały cenowe usługi trwałej ondulacji w 2023 roku w podziale na województwa – 44
g. Trwała ondulacja w salonach w Polsce – porównanie roku 2023 z rokiem 2021 – 45
h. Średnia ważona cen dla usługi trwałej ondulacji w 2023 roku w podziale na województwa – 45
i. Średnia ważona cena za usługę trwałej ondulacji w podziale na województwa – porównanie roku
2023 z rokiem 2021 – 46
6. Przedłużanie włosów – 47
a. Dostępność usługi przedłużania włosów w salonach w Polsce w 2023 r. – 48
b. Dostępność usługi przedłużania włosów w salonach w Polsce w 2021 r. – 48
7. Zbiorcze porównanie oferty cenowej roku 2023 z rokiem 2021 – 49
V. Marki profesjonalne produktów fryzjerskich – 51
1. Popularność marek w salonach fryzjerskich w roku 2023 – 51
2. Popularność marek w salonach fryzjerskich w roku 2023 r. w podziale na województwa – 54 –
NOWOŚĆ W RAPORCIE
3. Charakterystyka 10 najpopularniejszych marek w Polsce w 2023 r. w podziale na województwa – 62 – NOWOŚĆ W RAPORCIE
4. Porównanie popularności marek 2023 vs 2021 – 68
VI. Marketing, promocja, informacja – 70
1. Działania marketingowo-promocyjne w branży fryzjerskiej – 70
2. Imprezy branżowe w Polsce -72
3. Czasopisma – 73
4. Portale – 76
5. Systemy rezerwacyjne – 77 – NOWOŚĆ W RAPORCIE
VII. Sieci franczyzowe w branży fryzjerskiej – 79
VIII. Edukacja i szkolenia w sektorze fryzjerskim – 81
1. Edukacja – 81
2. Szkolenia – 81
IX. Podsumowanie i wnioski z badań własnych – 84
X. Światowe trendy w sprzedaży produktów i usług – 87
1. Ergonomia, wielozadaniowość i estetyka opakowań kosmetyków – 88
2. Clean look i wydobycie naturalnego skrętu włosów – 89
3. Holistyczny wellness – 89
4. Trychologia w salonie fryzjerskim – 90
5. Baby boomers i zapomnienie o stereotypie wieku, czyli ponowne przeliczenie – 90
6. Warstwy, objętości i kolory z zachowaniem pielęgnacji – 91
7. Męskie trendy – 91
XI. Spis wykresów i tabel – 92
XII. Bibliografia – 95

SPIS WYKRESÓW
Tab.1. Ilość salonów fryzjerskich biorących udział w badaniu z podziałem na województwa – 7
Tab.2. Kody PKWiU dla usług fryzjerskich – 8
Tab.3. Porównanie ilości salonów fryzjerskich w roku 2023 w stosunku do roku 2021 – 9
Tab.4. Ilość salonów fryzjerskich przypadających na 10 tys. mieszkańców danego województwa – 11
Wyk.1. Liczba osób zatrudnionych w salonach w Polsce w 2023 r. (%) – 12
Wyk.2. Liczba osób zatrudnionych w salonach w podziale na województwa (%) – 13
Wyk.3. Staż działania salonów w Polsce w 2023 r. (%) – 14
Wyk.4. Staż działania salonów fryzjerskich w podziale na województwa (%) – 15
Wyk.5. Staż działania salonów fryzjerskich w Polsce, porównanie roku 2023 z rokiem 2021 (%) – 16
Wyk.6. Cena za usługę strzyżenia męskiego w wybranych państwach na świecie (zł) – 19
Wyk.7. Przedziały cenowe za usługę strzyżenia z modelowaniem w Polsce w 2023 r. (% salonów) – 19
Wyk.8. Przedziały cenowe za usługę strzyżenia z modelowaniem w roku 2023 w podziale na województwa (% salonów) – 20
Wyk. 9. Strzyżenia z modelowaniem w salonach w Polsce – porównanie roku 2023 z rokiem 2021 z uwzględnieniem różnic w wysokościach przyjętych w badaniu stawek (%) – 21
Wyk.10. Średnia ważona cena za usługę strzyżenia z modelowaniem w 2023 r. w podziale na województwa (zł) – 22
Wyk. 11. Średnia ważona cena za usługę strzyżenia z modelowaniem w podziale na województwa – porównanie roku 2023 z rokiem 2021 (zł) – 22
Tab.5. Średnia ważona cena za usługę strzyżenia z modelowaniem w podziale na województwa – porównanie roku 2023 z rokiem 2021 (zł) – 23
Wyk. 12. Przedziały cenowe za usługę farbowania włosów w Polsce w 2023 r. (%) – 24
Wyk. 13. Przedział cenowy za usługę farbowania włosów w roku 2023 w podziale na województwa (%) – 25
Wyk. 14. Farbowanie włosów w salonach w Polsce – porównanie roku 2023 z rokiem 2021 z uwzględnieniem różnic w wysokościach przyjętych w badaniu stawek (%) – 26
Wyk.15. Średnia ważona cen za usługę farbowania w roku 2023 w podziale na województwa (zł) – 26
Wyk.16. Średnia ważona cena za usługę farbowania w podziale na województwa – porównanie roku 2023 z rokiem 2021 (zł) – 27
TAB.6. Średnia ważona cena za usługę farbowania w podziale na województwa – porównanie roku 2023 z rokiem 2021 (zł) – 28
Wyk.17. Przedziały cenowe za usługę pielęgnacji włosów w salonach w Polsce 2023 r. (% salonów) – 29
Wyk18. Przedział cenowy za usługę pielęgnacji włosów w roku 2023 w podziale na województwa (% salonów) – 30
Wyk.19. Pielęgnacja włosów w salonach w Polsce – porównanie roku 2023 z rokiem 2021 z uwzględnieniem różnic w wysokościach przyjętych w badaniu stawek (%) – 31
Wyk.20. Średnia ważona cen za usługę pielęgnacji włosów w roku 2023 w podziale na województwa (zł) – 32
Wyk.21. Średnia ważona cena za usługę pielęgnacji w podziale na województwa – porównanie roku 2023 z rokiem 2021 (zł) – 32
TAB. 7. Średnia ważona cena za usługę pielęgnacji w podziale na województwa – porównanie roku 2023 z rokiem 2021 (zł) – 33
Wyk.22. Dostępność usługi prostowania włosów w salonach w Polsce w 2023 r. (% salonów) – 34
Wyk.23. Dostępność usługi prostowania włosów w salonach w Polsce w 2021 r. (% salonów) – 34
Wyk.24. Dostępność usługi prostowania włosów w podziale na województwa w 2023 r. (% salonów) – 35
Wyk.25. Porównanie dostępności usługi prostowania włosów w salonach w podziale na województwa między rokiem 2021 i 2023 (% salonów) – 35
TAB.8. Porównanie dostępności usługi prostowania włosów w salonach w podziale na województwa między rokiem 2021
i 2023 (% salonów) – 36
Wyk.26. Przedziały cenowe za usługę keratynowego prostowania włosów w salonach w Polsce w 2023 r. (% salonów) – 36
Wyk.27. Przedziały cenowe za usługę keratynowego prostowania włosów w roku 2023 w podziale na województwa (% salonów) – 37
Wyk.28. Keratynowe prostowanie włosów w salonach w Polsce – porównanie roku 2023 z rokiem 2021 z uwzględnieniem różnic w wysokościach przyjętych w badaniu stawek (%) – 38
Wyk.29. Średnia ważona cen zabiegu keratynowego prostowania włosów w 2023 roku w podziale na województwa (zł) – 38
Wyk.30. Średnia ważona cena za usługę keratynowego prostowania włosów w podziale na województwa – porównanie roku 2023 z rokiem 2021 (zł) – 39
TAB.9. Średnia ważona cena za usługę keratynowego prostowania włosów w podziale na województwa – porównanie roku 2023 z rokiem 2021 – 40
Wyk.31. Dostępność usługi trwałej ondulacji w salonach w Polsce w 2023 r. (% salonów) – 41
Wyk.32. Dostępność usługi trwałej ondulacji w salonach w Polsce w 2021 r. (% salonów) – 41
Wyk.33.Dostępnośc usługi trwałej ondulacji w salonach w podziale na województwa w 2023 r. (% salonów) – 42
Wyk.34. Porównanie dostępności usługi trwałej ondulacji w salonach w podziale na województwa między rokiem 2021 i 2023 (%) – 42
TAB.10. Porównanie dostępności usługi trwałej ondulacji w salonach w podziale na województwa między rokiem 2021 i 2023 (%) – 43
Wyk.35. Przedziały cenowe za usługę trwałej ondulacji w salonach w Polsce 2023 r. (% salonów) – 43
Wyk.36. Przedziały cenowe usługi trwałej ondulacji w 2023 roku w podziale na województwa (% salonów) – 44
Wyk.37. Trwała ondulacja w salonach w Polsce – porównanie roku 2023 z rokiem 2021 z uwzględnieniem różnic w wysokościach przyjętych w badaniu stawek (%) – 45
Wyk.38. Średnia ważona cen dla usługi trwałej ondulacji w 2023 roku w podziale na województwa (zł) – 45
Wyk.39. Średnia ważona cena za usługę trwałej ondulacji w podziale na województwa – porównanie roku 2023 z rokiem 2021 (zł) – 46
TAB.11. Średnia ważona cena za usługę trwałej ondulacji w podziale na województwa – porównanie roku 2023 z rokiem 2021 – 46
Wyk.40. Dostępność usługi przedłużania włosów w salonach w Polsce w 2023 r. (% salonów) – 48
Wyk.41. Dostępność usługi przedłużania włosów w salonach w Polsce w 2021 r. (% salonów) – 48
Tab.12. Zbiorcze porównanie oferty cenowej w Polsce w roku 2023 z rokiem 2021 – 49
Wyk.42. Popularność marek profesjonalnych w gabinetach w 2023 roku (% salonów) – 52
Wyk.43. Popularność marek profesjonalnych w gabinetach w 2021 roku (% salonów) – 53
Wyk.44. Popularność marek profesjonalnych w gabinetach w województwie dolnośląskim (% salonów) – 54
Wyk.45. Popularność marek profesjonalnych w gabinetach w województwie kujawsko-pomorskim (% salonów) – 54
Wyk.46. Popularność marek profesjonalnych w gabinetach w województwie lubelskim (% salonów) – 55
Wyk.47. Popularność marek profesjonalnych w gabinetach w województwie łódzkim (% salonów) – 55
Wyk.48. Popularność marek profesjonalnych w gabinetach w województwie lubuskim (% salonów) – 56
Wyk.49. Popularność marek profesjonalnych w gabinetach w województwie mazowieckim (% salonów) – 56
Wyk.50. Popularność marek profesjonalnych w gabinetach w województwie małopolskim (% salonów) – 57
Wyk.51. Popularność marek profesjonalnych w gabinetach w województwie opolskim (% salonów) – 57
Wyk.52. Popularność marek profesjonalnych w gabinetach w województwie podkarpackim (% salonów) – 58
Wyk.53. Popularność marek profesjonalnych w gabinetach w województwie podlaskim (% salonów) – 58
Wyk.54. Popularność marek profesjonalnych w gabinetach w województwie pomorskim (% salonów) – 59
Wyk.55. Popularność marek profesjonalnych w gabinetach w województwie śląskim (% salonów) – 59
Wyk.56. Popularność marek profesjonalnych w gabinetach w województwie świętokrzyskim (% salonów) – 60
Wyk.57. Popularność marek profesjonalnych w gabinetach w województwie warmińsko-mazurskim (% salonów) – 60
Wyk.58. Popularność marek profesjonalnych w gabinetach w województwie wielkopolskim (% salonów) – 61
Wyk.59. Popularność marek profesjonalnych w gabinetach w województwie zachodniopomorskim (% salonów) – 61
Wyk.60. Popularność marki Olaplex w salonach fryzjerskich w 2023 r. w podziale na województwa (%) – 62
Wyk.61. Popularność marki L’Oréal Professionnel w salonach fryzjerskich w 2023 r. w podziale na województwa (%) – 63
Wyk.62. Popularność marki Kevin Murphy w salonach fryzjerskich w 2023 r. w podziale na województwa (%) – 63
Wyk.63. Popularność marki Goldwell w salonach fryzjerskich w 2023 r. w podziale na województwa (%) – 64
Wyk.64. Popularność marki Moroccanoil w salonach fryzjerskich w 2023 r. w podziale na województwa (%) – 65
Wyk.65. Popularność marki Davines w salonach fryzjerskich w 2023 r. w podziale na województwa (%) – 65
Wyk.66. Popularność marki Schwarzkopf Professional w salonach fryzjerskich w 2023 r. w podziale na województwa (%) – 66
Wyk.67. Popularność marki Wella Professionals w salonach fryzjerskich w 2023 r. w podziale na województwa (%) – 66
Wyk.68. Popularność marki Kérastase w salonach fryzjerskich w 2023 r. w podziale na województwa (%) – 67
Wyk.69. Popularność marki Kemon w salonach fryzjerskich w 2023 r. w podziale na województwa (%) – 67
Wyk.70. Popularność marek profesjonalnych w salonach fryzjerskich, porównanie roku 2023 z 2021 (% salonów) – 69
TAB.13. Najpopularniejsze imprezy branżowe/targi krajowe i zagraniczne, które odbyły się w 2023 r. – 73
Wyk.71. Popularność czasopism branżowych w salonach fryzjerskich w 2023 r. (% salonów) – 73
Wyk.72. Które z czasopism ceni Pan/i najwyżej (% salonów) – 74
Wyk.73. Najbardziej popularne treści w czasopismach branżowych (% salonów) – 74
Tab.14. sieci franczyzowe w Polsce – 80