RAPORT: Rynek produktów i usług fryzjerskich w Polsce 2024 – wersja dla salonów fryzjerskich (pdf)

614,00 

Raport został opracowany na podstawie badań przeprowadzonych w grudniu 2023 i styczniu 2024. Jego głównym celem jest analiza rynku produktów i usług fryzjerskich, głównych trendów i tendencji w branży fryzjerskiej, rozwoju świadomości ekologicznej, zmian w preferencjach konsumentów i ich wpływu na kierunki rozwoju branży. Raport pozwala na śledzenie tendencji na przestrzeni lat, ponieważ jest to już 4 edycja. Raport zawiera 45 stron, 21 wykresów i tabel. Prezentuje analizę wybranych aspektów funkcjonowania profesjonalnego rynku fryzjerskiego w Polsce. Poza ogromnymi walorami poznawczymi, zawarte w raporcie informacje pozwalają na określenie trendów i dynamiki rozwoju polskiego i światowego rynku fryzjerskiego.
Raport został przygotowany przez Zespół Niezależnych Ekspertów Beauty Business Partner Sp. z o.o., niezwiązanych z żadną marką, ani firmą producencko-dystrybutorską.

Cena raportu 499 zł + 23% VAT

Przy zakupie raportu roczna prenumerata ESTETICA Polska gratis!

Powyższy plik dostarczany jest w formacie PDF. By móc z niego skorzystać wymagane jest posiadanie na danym urządzeniu, programu do otwierania plików PDF np. Adobe Reader (https://get.adobe.com/pl/reader/). Uzyskanie dostępu do treści pliku możliwe jest także za pomocą przeglądarki internetowej np. Google Chrome (https://www.google.com/intl/pl_pl/chrome/). Nie wszystkie urządzenia posiadają w standardzie możliwość uruchomiania plików tego typu – przed dokonaniem zakupu należy sprawdzić czy urządzenie posiada taką funkcję.

SKU: EPRF-02-2024-SALONY Kategorie: ,

SPIS TREŚCI I WYKRESÓW

SPIS TREŚCI
I. Cel i obszar badań 4
II. Metodologia badań 5
1. Metody badawcze 5
2. Charakterystyka grupy badanej 6
III. Ogólna charakterystyka salonów fryzjerskich w Polsce 7
1. Klasyfikacja branży fryzjerskiej 7
2. Wielkość rynku branży fryzjerskiej 8
3. Typy salonów fryzjerskich ogółem i w województwach 10
4. Staż działania salonów fryzjerskich 12
IV. Dostępność i ceny wybranych usług fryzjerskich w roku 2023 14
1. Strzyżenie i modelowanie włosów 14
a. Ceny za strzyżenie męskie na świecie – NOWOŚĆ W RAPORCIE 15
b. Przedziały cenowe za usługę strzyżenia z modelowaniem w Polsce w 2023 r. 15
2. Farbowanie włosów 16
a. Przedziały cenowe za usługę farbowania włosów w Polsce w 2023 r. 16
3. Pielęgnacja włosów 17
a. Przedziały cenowe za usługę pielęgnacji włosów w salonach w Polsce 2023 r. 17
4. Keratynowe prostowanie włosów 18
a. Dostępność usługi prostowania włosów w salonach w Polsce w 2023 r. 18
b. Przedziały cenowe za usługę keratynowego prostowania włosów w salonach w Polsce w 2023 r. 19
5. Trwała ondulacja 19
a. Dostępność usługi trwałej ondulacji w salonach w Polsce w 2023 r. 20
b. Przedziały cenowe za usługę trwałej ondulacji w salonach w Polsce 2023 r. 20
6. Przedłużanie włosów 21
a. Dostępność usługi przedłużania włosów w salonach w Polsce w 2023 r . 21
V. Marketing, promocja, informacja 22
1. Działania marketingowo-promocyjne w branży fryzjerskiej 22
2. Imprezy branżowe w Polsce 24
3. Czasopisma 25
4. Portale 28
5. Systemy rezerwacyjne NOWOŚĆ W RAPORCIE 29
VI. Sieci franczyzowe w branży fryzjerskiej 31
VII. Edukacja i szkolenia w sektorze fryzjerskim 33
1. Edukacja 33
2. Szkolenia 33
VIII. Podsumowanie i wnioski z badań własnych 36
IX. Światowe trendy w sprzedaży produktów i usług 39
1. Ergonomia, wielozadaniowość i estetyka opakowań kosmetyków 40
2. Clean look i wydobycie naturalnego skrętu włosów 41
3. Holistyczny wellness 41
4. Trychologia w salonie fryzjerskim 42
5. Baby boomers i zapomnienie o stereotypie wieku, czyli ponowne przeliczenie 42
6. Warstwy, objętości i kolory z zachowaniem pielęgnacji 43
7. Męskie trendy 43
X. Spis wykresów i tabel 44
XI. Bibliografia 45

SPIS WYKRESÓW I TABEL
Tab.1. Ilość salonów fryzjerskich biorących udział w badaniu z podziałem na województwa 6
Tab.2. Kody PKWiU dla usług fryzjerskich 7
Tab.3. Porównanie ilości salonów fryzjerskich w roku 2023 w stosunku do roku 2021 8
Tab.4. Ilość salonów fryzjerskich przypadających na 10 tys. mieszkańców danego województwa 10
Wyk.1. Liczba osób zatrudnionych w salonach w Polsce w 2023 r. (%) 11
Wyk.2. Staż działania salonów w Polsce w 2023 r. (%) 12
Wyk.3. Cena za usługę strzyżenia męskiego w wybranych państwach na świecie (zł) 15
Wyk.4. Przedziały cenowe za usługę strzyżenia z modelowaniem w Polsce w 2023 r. (% salonów) 15
Wyk.5. Przedziały cenowe za usługę farbowania włosów w Polsce w 2023 r. (%) 16
Wyk.6. Przedziały cenowe za usługę pielęgnacji włosów w salonach w Polsce 2023 r. (% salonów) 17
Wyk.7. Dostępność usługi prostowania włosów w salonach w Polsce w 2023 r. (% salonów) 18
Wyk.8. Przedziały cenowe za usługę keratynowego prostowania włosów w salonach w Polsce w 2023 r. (% salonów) 19
Wyk.9. Dostępność usługi trwałej ondulacji w salonach w Polsce w 2023 r. (% salonów) 20
Wyk.10. Przedziały cenowe za usługę trwałej ondulacji w salonach w Polsce 2023 r. (% salonów) 20
Wyk.11. Dostępność usługi przedłużania włosów w salonach w Polsce w 2023 r. (% salonów) 21
TAB.5. Najpopularniejsze imprezy branżowe/targi krajowe i zagraniczne, które odbyły się w 2023 r. 25
Wyk.12. Popularność czasopism branżowych w salonach fryzjerskich w 2023 r. (% salonów) 25
Wyk.13. Które z czasopism ceni Pan/i najwyżej (% salonów) 26
Wyk.14. Najbardziej popularne treści w czasopismach branżowych (% salonów) 26
Tab.6. Sieci franczyzowe w Polsce 32